Skip to main content

specialist in het waarderen
van ondernemingen
en aandelenpakketten

— op economische grondslag

Onafhankelijkheid van andere organisaties geeft een extra dimensie aan de geobjectiveerde opvattingen.

2BeSure is een inmiddels volwassen zusje van VANNU. Om het verschil tussen objectief en subjectief goed te blijven onderscheiden heeft 2BeSure haar eigen naam gekregen. Een andere reden om 2BeSure haar eigen naam te geven is dat wij collega’s, die ons vanuit hun accountancy activiteiten inschakelen, niet in de weg willen zitten met de naam VANNU en wat we daar zoal doen.

Waarderen zal nog decennia lang een subjectieve bezigheid blijven. Waarderen is foutloze rekensommen maken maar, bovenal objectiveren en beargumenteren. De rol van de RV die bij de waardering betrokken is kan verschillend zijn. De RV kan als partij- of als onafhankelijk -deskundige optreden.

De Rv’s die direct of indirect verbonden zijn aan 2BeSure hebben in beide rollen ervaring en deskundigheid. Onze RV’s snappen heel goed hoe te handelen in de verschillende rollen. In de regio en ver daarbuiten zijn we inmiddels een begrip geworden. Wij treden op in in de rol van: partijdeskundige, of als -eventueel door de rechtbank benoemde- onafhankelijk -gerechtelijk- deskundige.

Ervaring uit een accountantsachtergrond gecombineerd met de juiste economische en andere van belang zijnde kennis geeft een hogere mate van zekerheid. Dat valt door niemand te ontkennen.

Bedrijfswaardering

Economische schadeclaims

Geschillen en echtscheiding

Piet Hoogeveen AA MBA RV FFD staat ingeschreven in het register van de NBA, het NIRV en het LRGD. Hij treedt met regelmaat op als partij- en onafhankelijk deskundige in waarderingsvraagtsukken. Het begeleiden van een aan- of verkooptransactie en alles wat daar aan voorbereiding bij komt kijken is hem niet vreemd. Meerdere transacties zijn inmiddels met succes afgerond. Waarderingsvraagstukken die spelen in geval echtscheiding zijn hem niet vreemd.

Wilt u een CV ontvangen? Klik dan op de button.

Ik wil graag een cv opvragen

Waarderingsvraagstukken

Begeleide transacties