Skip to main content

Economische schadeclaims

Onafhankelijk en deskundig in schadevraagstukken

Heeft u schade geleden? Vervelend. Zeker wanneer deze buiten uw schuld om wordt veroorzaakt. Natuurlijk wilt u een zo goed mogelijk compensatie. Dat begrijpen we. Toch is het allereerst goed om te bepalen om welke soort schade het gaat. Hoofdzakelijk zijn er 2 soorten.

Bedrijfsschade

Verlies of beschadiging van tastbare zaken, zoals auto’s, inventaris of voorraad noemen we  zaakschade. Daarvoor heeft u ons niet nodig. Een schade-expert bepaalt de hoogte van de schade en de verzekeraar keert u het schadebedrag uit.

Economische schade

Heeft u echter te maken met economische schades? Dan helpen we u graag. We berekenen dan zo nauwkeurig mogelijk de gemiste vrije geldstromen die het schadeveroorzakende incident met zich meebrengt. Concreet berekenen we dus uw vermogenspositie wanneer u geen schade zou hebben geleden. En stellen we vast in welke positie u zich bevindt als gevolg van de schade. Het verschil tussen beide noemen we de vermogensschade of economische schade.

Te claimen schade

Economische schadevraagstukken zijn meestal complex en dan ook niet te vergelijken met bijvoorbeeld bedrijfsschade. Lijdt u bedrijfsschade dan voorziet de bedrijfsschadeverzekering u doorgaans in een tijdelijke uitkering. Economische of vermogensschade omvat alle schade die veroorzaakt wordt door een incident. Het vermogen dat u door de schade mist is de te claimen schade.

Wij helpen u

Wilt u een economische schadeclaim indienen? Wij zijn gespecialiseerd in het berekenen van het vermogen dat door het incident is veroorzaakt. Wij treden op in de rol van partijdeskundige of als onafhankelijk deskundige wanneer wij worden aangesteld door de rechtbank.

Benieuwd hoe wij te werk gaan? Wij leggen het u stap voor stap uit:

1

Inzicht

We vragen u uit over de oorzaak van de schade. Door wie of wat is de schade veroorzaakt? Dat inzicht is noodzakelijk om de soort schade te bepalen.
2

Causaliteit

We gaan in overleg met onze of uw eigen jurist om te bepalen of er tussen de oorzaak en het gevolg van de schade voldoende causaal verband bestaat. Causaliteit is immers een noodzakelijke voorwaarde om de schade met succes te kunnen claimen.
3

Soll-positie

Samen met u gaan we berekenen in welke economische positie u zou verkeren als de schade niet was toegebracht. Dat doen we samen met u. Zo brengen we het meest waarschijnlijke scenario op tafel. Dat is nodig om te voldoen aan de eis van redelijkheid.
4

Ist-positie

Aan de hand van feitelijke gegevens bepalen we de economische positie waarin u verkeert als gevolg van de schade.
5

Schadeberekening

We maken een berekening van de schade die voor vergoeding in aanmerking moeten worden genomen. Ook geven we voor alle uitgangspunten die voor de schadeberekening gelden een (wetenschappelijke) onderbouwing.

Waarderingsvraagstukken

Begeleide transacties