Skip to main content

De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden waarop Nederlands recht van toepassing is.

Door veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken en of andere onvolkomenheden optreden in de op onze website verstrekte informatie.

De op onze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander advies.

Derhalve dienen op grond van de via onze website verkregen informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op onze website verstrekte informatie, kan 2BeSure Business Valuators niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

2BeSure Business Valuators aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op onze site verstrekte informatie. De websites van derden waarnaar op onze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door 2BeSure Business Valuators  gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden.

2BeSure Business Valuators aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Waarderingsvraagstukken

Begeleide transacties