Skip to main content

Bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering op basis van economische waarde

Uw onderneming laten waarderen? 2BeSure beschikt over de specialistische kennis en de ervaring om de waarde van uw onderneming te bepalen. Of het nu gaat om een vrijwillige transactie of om een niet-vrijwillige overdracht.

Vrijwillige transactie

Bij een vrijwillige overdracht zijn de prijsonderhandelingen tussen een koper of verkoper bepalend voor de opbrengst en de koopprijs. De ondernemerswaardering kan dan helpen bij de beslissing om te kopen dan wel te verkopen. Deze geeft inzicht in de verwachte economische waarde. Belangrijk daarbij is wel dat de waarde kan afwijken van de prijs die uiteindelijk wordt vastgesteld. De waardering kan echter wel helpen bij het vaststellen van die prijs.

Hoewel een transactie binnen de familiesfeer vaak ook vrijwillig is, verloopt deze toch meestal anders. Doorgaans komen de echte prijsonderhandelingen hier niet tot stand. De ondernemingswaardering wordt dan vaak gebruikt voor de fiscus. Ook in deze situatie kunnen wij u helpen.

Niet-vrijwillige overdracht

Bij een niet-vrijwillige overdracht ligt de situatie vaak totaal anders. U bent dan meestal gebonden aan wat de partijadviseurs een redelijke prijs vinden. Prijsonderhandelingen zijn er niet of nauwelijks. Daarom luistert een waardering bij een niet-vrijwillige overdracht extra nauw. Wij zorgen voor het benodigde zorgvuldige proces om te komen tot een redelijke vergoeding die over en weer geldt.

We helpen u

We helpen u graag bij de voorbereiding en de daadwerkelijk ondernemerswaardering van uw bedrijf. Dat doen we samen met u. Onze specialist Piet Hoogeveen is gerechtelijk deskundige en staat ook als zodanig ingeschreven bij het LRGD. Hij kan bovendien optreden als partijadviseur en als bindend adviseur.

Benieuwd hoe wij te werk gaan? Wij leggen het u stap voor stap uit:

1

Voorbereiding

We vragen u uit over uw onderneming en stellen vast welke rol u heeft in het overnameproces. Op basis daarvan bepalen we ook onze rol.
2

Historische analyse

Op basis van de eerdere bedrijfsresultaten maken we een analyse van de positie waarin uw onderneming verkeert. We kijken naar hoe de geldstromen tot stand komen, wat de zogenoemde key value drivers zijn en/of de geldstromen stabiel zijn.
3

Positie analyse

De volgende stap is een analyse van de positie van uw bedrijf. Die maken we samen met u. We kijken naar de sterke en de zwakke punten van uw onderneming en schatten de reële kansen en bedreigingen in. We kijken naar de positie van uw bedrijf ten opzichte van organisaties in de omgeving en naar concullega’s.
4

Ondernemingswaardering

Op basis van de analyses maken we de ondernemingswaardering. Daarmee komen we tot een aannemelijke waarderingsuitspraak. Vervolgens toetsen we de waarderingsuitkomst aan marktgegevens en marktomstandigheden.
5

Advies

Afhankelijk van het doel van de waardering, geven we u advies over de te nemen stappen.

Waarderingsvraagstukken

Begeleide transacties