Skip to main content

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door 2BeSure Business Valuators of de aan haar gelieerde ondernemingen.

Verstrekking van gegevens

U bepaalt zelf of u van de via deze website aangeboden services gebruik wilt maken. Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan 2BeSure Business Valuators. Die kunnen dan met u communiceren over onze dienstverlening of over uw aanvraag. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om op uw aanvraag te reageren en om u informatie te verstrekken over de dienstverlening van 2BeSure Business Valuators. Als u ons een curriculum vitae toezendt in verband met een sollicitatie naar een functie binnen de organisatie, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om te onderzoeken welke vacature door u eventueel vervuld zou kunnen worden. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke informatie toesturen, kunt u ons dat laten weten via het contactformulier.

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. 2BeSure Business Valuators gebruikt verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls.

Derden buiten 2BeSure Business Valuators:

  • Het kan zijn dat 2BeSure Business Valuators andere bedrijven inschakelt voor de behandeling van uw aanvraag of voor de verwerking van uw gegevens. 2BeSure Business Valuators eist van deze bedrijven dat zij uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat zij uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze door 2BeSure Business Valuators verstrekt zijn.
  • Soms verleent 2BeSure Business Valuators u een dienst in het kader van een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven. In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verstrekt aan deze bedrijven. Houd u er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens en dat dat beleid kan afwijken van de privacyverklaring van 2BeSure Business Valuators.
  • 2BeSure Business Valuators geeft persoonlijke gegevens vrij als zij daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.
  • 2BeSure Business Valuators verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat deze uw persoonlijke gegevens niet voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.
  • 2BeSure Business Valuators verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is om uw aanvraag te behandelen, onze diensten te verlenen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden. Het is mogelijk dat deze website links naar andere websites bevat. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de privacyverklaring van 2BeSure Business Valuators.

Het vastleggen van bezoekersgegevens

Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze website bezoekt. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website en kunnen wij onze website verbeteren.

Cookies

Onze website stuurt een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen als u ons opnieuw bezoekt.

Waarderingsvraagstukken

Begeleide transacties