Skip to main content

Geschillen en arbitrage

Onafhankelijk mét inlevingsvermogen

Vervelend als dit het thema voor de waardering is. Vervelend als u hierin betrokken bent.

Partijen die in geschil zijn met elkaar zijn heel vaak emotioneel gedreven. Emotie heeft zich al te vaak als een verkeerde gids bewezen. Laat u los van emotie adviseren door ons.

Wij treden in geschillen en echtscheiding op als partijadviseur. Zeker!

Het vervelende is dat er dan vaak meer dan één partijadviseur in het geschil adviseert. De uitkomsten van hun werkzaamheden verschillen doorgaans van elkaar. Als de verschillen groot of enorm groot zijn ontbreekt het heel vaak aan een onderhandelbaar eindresultaat.

Uitkomst van deze keuze: geen oplossing, veel geld uitgegeven aan adviseurs en er komt alsnog een zoveelste adviseur die zich, uiteraard tegen een vergoeding, met het geschil gaat bemoeien. Resultaat: Niemand is tevreden.

Die ontevredenheid van de partijen die in geschil zijn is voor ons de belangrijkste drijfveer om partijen zover te krijgen één deskundige aan te stellen. Die ene deskundige zal dan als onafhankelijk adviseur optreden.

Wij treden in geschillen en echtscheidingen vaak als onafhankelijk deskundige op. Rationeel denken en het beargumenteren waarom keuzes zijn gemaakt is ons toe te vertrouwen. De uitkomst van het proces: een geobjectiveerd standpunt en een geobjectiveerde uitkomst.

De deskundigen die bij geschillen en echtscheiding betrokken zijn, zijn ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).

Waarderingsvraagstukken

Begeleide transacties